Noen av oss var på studietur til Danmark i midten av september. Vi besøkte  Aalborg universitetsbibliotekHjørring og Aalborg biblioteker. Hjørring var det mest spektakulære:  flunkende nytt  med spennende interiør og et bredt spekter av tilbud.  Et opplevelsessenter for små og store! Aalborg bibliotek er stort og monumentalt.  De fysiske rammene er lagt, men de er svært opptatt av ikke å stivne i en driftsform eller i en organisering av mediene. Målet er at annethvert år skal biblioteket framstå i helt ny drakt. Publikum skal la seg overraske av noe nytt som de ikke hadde tenkt fantes i biblioteket.  En egen utviklingsavdeling på 11 ansatte har ansvaret for dette.  Aalborg universitetsbibliotek legger stor vekt på den rådgivningsfunksjonen biblioteket har overfor studenter. De har utviklet et eget program, som skal hjelpe studentene til å tilnærme seg stoffet på en fruktbar måte. De har også tilbud om egen support til forskere.  Mange impulser som vi kan ha med oss inn i vårt prosjekt. Hjørring bibliotek - et opplevelsessenterStudenter ved Aalborg universitet jobber i grupper i biblioteketFysikkshow på Aalborg bibliotek en lørdag formiddag

Reklamer