Lesekonkurranse for barn i alderen 7-13 år er den store sommeraktiviteten i bibliotekene i Indre Østfold. Les mer på www.bibin.no.

Biblioteklederne hadde evalueringsmøte i Hobøl 2. juni. Referat finner du under Møtereferater.

Navneskiltene er kommet! De er sendt ut til alle bibliotek unntatt de som har sommerstengt. Rakkestad og Aremark får når de åpner etter ferien.

Tipsblogg om bøker lanseres i midten av juli. Se www.bibin.no

Reklamer

Biblioteksamarbeidet i Indre Østfold ble ettertrykkelig markert 23. april.  Å lansere ny logo, ny webportal og ny grafisk profil til Verdens bokdag var et selvsagt valg.  Les mer om lanseringen på DerDskjer.no 

Fra v: Keno Trolid, Oktan PoP, Lise S. Jensen og Ulla Britt Waagard, Askim bibliotek, Jorunn Røed, Oktan PoP, Anne Berit Brandvold, Østfold fylkesbibliotek, Merethe Solberg og Erling Kaarud, Oktan PoP

 

Elever fra Moen skole inntar B-en

Verdens bokdag går startskuddet for lanseringskampanjen mot publikum.  Målet er å få folk til å stoppe opp og bli oppmerksomme på innholdet i det vi formidler. Hver eneste hyllemeter rommer mord og elskov, krig og fred, sorg og glede. En ny verden åpner seg mellom hver ny perm, på hver cd-skive eller dvd.

Vi vil at biblioteket skal bli sett på som en kultur- og kunnskapskafe. Et sted det er lett å slenge innom, slappe av med en avis eller et blad eller lete etter mer informasjon om et tema. Et sted der folk møtes og føler seg vel.

Sentralt i lanseringen blir den nye felles portalen for bibliotekene i Indre Østfold: www.bibin.no . Folk i Indre Østfold har ikke bare ett bibliotek – de har ti!

Arrangementsgruppa har hatt sitt første møte 15. mars 2010.  Les referat under menypunktet «Sider».  Vi vil gjerne ha innspill fra alle! Små eller store aktiviteter. Kom med dem!

Vi ønsker oss 10 forslag til aktiviteter fra hvert bibliotek som kan gjennomføres i løpet av 2010.  Vi lager en samordnet aktivitetsplan. Ta dere en halvtime til idemyldring og send resultatet til Anne Berit – innen 12. mars.

Biblioskopet, vårt tvillingprosjekt i Agderfylkene, lanserte  18. februar kampanjen Gjenoppdag biblioteket! Følg med på Facebook. Bli tilhenger.

  • Servicekurset ga inspirasjon og arbeidslyst.
  • Prosjektet er presentert for Indre Østfold regionråd (12. februar)
  • Prosjektgruppa jobber iherdig sammen med Oktan PoP om profilering, logo og grafisk profil.
  • Lanseringskampanjen forberedes.
  • Vi får en felles bibliotekportal for alle bibliotekene i prosjektet.
  • Vi er i ferd med å etablere en arbeidsgruppe for planlegging av aktiviteter og arrangementer.