Til biblioteket er det gratis å komme, gratis å låne, gratis å bruke internett, gratis å få hjelp og veiledning og de fleste arrangementer er også gratis! Høstens kampanje er i startgropa.  Lykke til med gjennomføringen av en rekke store og små arrangementer!

Reklamer