februar 2010


Biblioskopet, vårt tvillingprosjekt i Agderfylkene, lanserte  18. februar kampanjen Gjenoppdag biblioteket! Følg med på Facebook. Bli tilhenger.

Reklamer
  • Servicekurset ga inspirasjon og arbeidslyst.
  • Prosjektet er presentert for Indre Østfold regionråd (12. februar)
  • Prosjektgruppa jobber iherdig sammen med Oktan PoP om profilering, logo og grafisk profil.
  • Lanseringskampanjen forberedes.
  • Vi får en felles bibliotekportal for alle bibliotekene i prosjektet.
  • Vi er i ferd med å etablere en arbeidsgruppe for planlegging av aktiviteter og arrangementer.