oktober 2009


I prosjektgruppemøte 26. oktober jobbet vi med hva som skal være vår visjon, misjon og merkekjerne.  Og hvilket omdømme ønsker bibliotekene å ha? I uke 47  skal alle ansatte bidra.  Hva må til for at vi skal få virkeliggjort vår visjon? I mellom tiden kan dere lese referat fra møtet 26. oktober og se presentasjonen fra Oktan Pop.

Reklamer

Les rapporten fra markedsundersøkelsen   i sin helhet her!