Respons analyse presenterte hovedtallene i markedsundersøkelsen på workshop 28. september.  Mange av tallene bekrefter andre biblioteksundersøkelser, f eks at ca halvparten av innbyggerne i en kommune bruker biblioteket mer eller mindre hyppig. De fleste går der også for å låne bøker. At brukerne er tilfredse med tjenestene, er også noe vi har hørt før.  Dette er vel og bra. Men hvis brukerne er så fornøyde, hvorfor svarer så mange at de ønsker lengre åpningstider? Hvorfor vil de ha flere bøker? Har vi ikke nok bøker? Hvilke bøker ønsker de? Og hva gjør de som kommer på biblioteket, og som ikke hverken låner bøker, ber om hjelp og veiledning eller leser aviser eller tidsskrifter? Dette må vi finne mer ut av. Hele markedsundersøkelsen får vi snart. Den vil være et viktig grunnlag for å finne ut hvor vi kan bli bedre.  Vi kommer også til å legge den ut på bloggen.

Hva må til for å gjøre biblioteket til et møtested/sosial arena? Vi ble delt i to grupper og skulle hver for oss lage en SWOT-analyse. (SWOT = Strenght, Weakness, Opportunities, Threats). Etterpå diskuterte vi i plenum. Det var veldig interessant å se hvordan vi ganske kjapt fant de 5 viktigste årsakene innenfor hvert område. Når vi først har identifisert årsakene, er det mye enklere å gå videre.

Reklamer