september 2009


Respons analyse presenterte hovedtallene i markedsundersøkelsen på workshop 28. september.  Mange av tallene bekrefter andre biblioteksundersøkelser, f eks at ca halvparten av innbyggerne i en kommune bruker biblioteket mer eller mindre hyppig. De fleste går der også for å låne bøker. At brukerne er tilfredse med tjenestene, er også noe vi har hørt før.  Dette er vel og bra. Men hvis brukerne er så fornøyde, hvorfor svarer så mange at de ønsker lengre åpningstider? Hvorfor vil de ha flere bøker? Har vi ikke nok bøker? Hvilke bøker ønsker de? Og hva gjør de som kommer på biblioteket, og som ikke hverken låner bøker, ber om hjelp og veiledning eller leser aviser eller tidsskrifter? Dette må vi finne mer ut av. Hele markedsundersøkelsen får vi snart. Den vil være et viktig grunnlag for å finne ut hvor vi kan bli bedre.  Vi kommer også til å legge den ut på bloggen.

Hva må til for å gjøre biblioteket til et møtested/sosial arena? Vi ble delt i to grupper og skulle hver for oss lage en SWOT-analyse. (SWOT = Strenght, Weakness, Opportunities, Threats). Etterpå diskuterte vi i plenum. Det var veldig interessant å se hvordan vi ganske kjapt fant de 5 viktigste årsakene innenfor hvert område. Når vi først har identifisert årsakene, er det mye enklere å gå videre.

Reklamer

Har biblioteket personlighet? Uten tvil,  men hvordan beskrive den? Det er litt uvant å skulle beskrive en institusjon med menneskelige karaktertrekk.  Vi øvde oss på det på biblioteksjefmøtet i Indre Østfold 14. september.  Hva er personligheten i dag, og hvordan vil vi at den skal være om fem år? Hvis vi skal tenke oss biblioteket som en person – hvordan vil en person som er synlig og har et godt omdømme være? Er det en mann eller kvinne? Hvor gammel? Sivil status? Hva er favorittmusikk eller -film? Favorittbok? Hvor drar vedkommende på ferie? Hvis dette trigger din fantasi, skriv det i kommentarfeltet. Vi tar det med videre i prosessen med å skape vårt identitetsgrunnlag.

Noen av oss var på studietur til Danmark i midten av september. Vi besøkte  Aalborg universitetsbibliotekHjørring og Aalborg biblioteker. Hjørring var det mest spektakulære:  flunkende nytt  med spennende interiør og et bredt spekter av tilbud.  Et opplevelsessenter for små og store! Aalborg bibliotek er stort og monumentalt.  De fysiske rammene er lagt, men de er svært opptatt av ikke å stivne i en driftsform eller i en organisering av mediene. Målet er at annethvert år skal biblioteket framstå i helt ny drakt. Publikum skal la seg overraske av noe nytt som de ikke hadde tenkt fantes i biblioteket.  En egen utviklingsavdeling på 11 ansatte har ansvaret for dette.  Aalborg universitetsbibliotek legger stor vekt på den rådgivningsfunksjonen biblioteket har overfor studenter. De har utviklet et eget program, som skal hjelpe studentene til å tilnærme seg stoffet på en fruktbar måte. De har også tilbud om egen support til forskere.  Mange impulser som vi kan ha med oss inn i vårt prosjekt. Hjørring bibliotek - et opplevelsessenterStudenter ved Aalborg universitet jobber i grupper i biblioteketFysikkshow på Aalborg bibliotek en lørdag formiddag