august 2009


Hvem er vi? Hvordan blir vi oppfattet? Hvordan vil vi bli oppfattet?

Det var spørsmålene Detlef Barkanowitz stilte til deltakerne på inspirasjonskonferansen i Askim 26. august. Og det er disse spørsmålene vi skal jobbe med framover i prosjektet Bibliotek som merkevare: en felles identitet, et felles verdigrunnlag, et felles løfte til publikum. 

I Norrbotten har de «skakat om» på sitt eget selvbilde.  – Jeg trodde vi lånte ut bøker, men det er jo opplevelser vi tilbyr! Dette sa en av biblioteksjefene i prosjektet der. Se Norrbottens presentasjon.  

Den største utfordringen vi har er å finne visjonen som driver oss, verdigrunnlaget vi bygger på,  å framstå som et «vi» og å kommunisere godt utad. Det blir en spennende prosess! Se presentasjonen fra Oktan PoP.

Bibliotekansatte i Indre Østfold i Askim kulturhus

Bibliotekansatte i Indre Østfold i Askim kulturhus

Reklamer

Fredag 21. august gikk markedsundersøkelsene ut til de ulike målgruppene.  Spørsmålene går til et tilfeldig utvalg innbyggere i Indre Østfold, til lånere med e-postadresser og til de ansatte.

Vi håper folk tar seg tid til å svare på spørsmålene. Resultatene vil danne grunnlaget for hvordan vi skal legge opp prosessen med å gjøre bibliotekene mer kjent på en positiv måte i regionen.

Hvordan skapes merkevaren bibliotek?

askim_kulturhusOppstartseminaret 26. august nærmer seg! Se programmet.  Prosjektleder fra Maracas-prosjektet i Norrbotten, Detlef Barkanowitz kommer.  Jorunn Røed, Keno Trolid og Erling Kaarud fra Oktan PoP kommer for å dele tanker om hvordan skape merkevaren bibliotek i Indre Østfold.

Vi møtes på Askim kulturhus 26. august!